Mazowia

imagekk2002
Zadania współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

 

Nazwa zadania:

“Obóz socjoterapeutyczny”

Umowa nr 21/73/15