Urząd m. st. Warszawa

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
1. Nazwa zadania:
„POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH
ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI ORAZ ICH RODZIN”
Umowa nr : PS/B/VI/1/5/60/2015-2017
Działania:
1. poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne
2. konsultacje psychologiczne
3. terapia indywidualna
4. edukacja psychospołeczna dla rodzin – warsztaty PWR
wizyty należy umawiać telefonicznie 22 620 64 35

 

 

 CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1. Nazwa zadania:
„Ryzykowne zachowania i co dalej? – Kontynuacja dobrych praktyk 2017”.
Umowa nr : CKS-WOP-JHO/B/X/3/3/117/34/2017/NGO
Działania:
1. poradnictwo psychologiczne
2. interwencje kryzysowe