Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zadania współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

1. Nazwa zadania:
„DEKALOG ZDROWIA MOIM WYZWANIEM”
Umowa nr : 133/220/2017

 

Działania:
Świetlica środowiskowa dla dzieci I młodzieży w wieku 10-15 lat