Biuro Pomocy I Projektów Społecznych

m_warszawa

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 

1. Nazwa zadania:

,,Pomoc dla osób używających środków psychoaktywnych – kontynuacja dobrych praktyk 2018-2020”.

Umowa nr: PS/B/VI/1/5/43/2018-2020

 

Działania:

  1. poradnictwo psychologiczne indywidualne I rodzinne
  2. konsultacje psychologiczne
  3. interwencje kryzysowe
  4. terapia indywidualna i rodzinna
  5. edukacja psychospołeczna dla rodzin – warsztaty PWR

 

wizyty należy umawiać telefonicznie  22 620 64 35

 

 

2. Nazwa zadania:

,,Rówieśnicza edukacja prozdrowotna”.

Umowa nr: PS/B/VI/1/6/10/407/2018

 

Działania:

  1. warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży
  2. poradnictwo psychologiczne
  3. rówieśnicze zajęcia edukacyjne

 

 

3. Nazwa zadania:

,,Doposażenie Poradni Profilaktyki Środowiskowej KONTAKT”.

Umowa nr: PS/B/VI/1/6/10/323/2018