Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii


Zadania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Nazwa zadania:
,,Ryzykowne zachowania i co dalej? – Kontynuacja dobrych praktyk 2017”.

 

Umowa nr 105/W/P/2017

 

Działania:
– poradnictwo psychologiczne
– interwencje kryzysowe

 

wizyty należy umawiać telefonicznie 22 620 64 35