Urząd m. st. Warszawa – 2020

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 

1.  BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH URZĘDU M.ST. WARSZAWA:

 

Nazwa zadania:

,,POMOC DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH  ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH – KONTYNUACJA DOBRYCH PRAKTYK 2018-2020”

Umowa nr: PS/B/VI/1/5/43/2018-2020

 


Działania:

1. poradnictwo psychologiczne indywidualne I rodzinne

2. konsultacje psychologiczne

3. interwencje kryzysowe

4. terapia indywidualna I rodzinna

5. edukacja psychospołeczna dla rodzin – warsztaty PWR

 

wizyty należy umawiać telefonicznie 22 620 64 35

 

 

 

 

 

2. CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:

 

Nazwa zadania:

,,DOPOSAŻENIE WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA „POWRÓT Z U”

Umowa nr: CKS-WOP-PJE/B/X/3/3/88/32/2020/NGO