Urząd m. st. Warszawa – 2021

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 

1.  BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH URZĘDU M.ST. WARSZAWA:

 

Nazwa zadania:

,,Wsparcie dla osób używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy z wyłączeniem uzależnienia oraz osób eksperymentujących i ich rodzin”

Umowa nr : UMIA PS/B/VI/1/5/50/2021-2023

 


Działania:

1. poradnictwo psychologiczne indywidualne I rodzinne

2. konsultacje psychologiczne

3. interwencje kryzysowe

4. terapia indywidualna i rodzinna

5. warsztaty dla rodziców “dziecko w problemie”

6. warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży młodszej

7. grupa wsparcia dla młodzieży starszej

 

wizyty należy umawiać telefonicznie 22 620 64 35