Urząd m. st. Warszawa – 2019

z9038356V,Zakochaj-sie-w-Warszawie--Logo

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

Nazwa zadania:

,,POMOC DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH – KONTYNUACJA DOBRYCH PRAKTYK 2018-2020”

Umowa nr: PS/B/VI/1/5/43/2018-2020

 

Działania:

1. poradnictwo psychologiczne indywidualne I rodzinne

2. konsultacje psychologiczne

3. interwencje kryzysowe

4. terapia indywidualna I rodzinna

5. edukacja psychospołeczna dla rodzin – warsztaty PWR

 

wizyty należy umawiać telefonicznie 22 620 64 35

 


 

 

z9038356V,Zakochaj-sie-w-Warszawie--Logo

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

Nazwa zadania:

,MOŻESZ INACZEJ”

Umowa nr: ŻOL/WSZ/B/VI/1/6/10/1235/53/2019

 

Działania:

Profilaktyka uzależnień realizowana w Zespole Szkół Nr 31 w Warszawie

– warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów
– spotkanie edukacyjne dla rodziców
– indywidualne wsparcie psychologiczne
– happening prozdrowotne