Urząd m. st. Warszawa – 2019

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

Nazwa zadania:

,,POMOC DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH – KONTYNUACJA DOBRYCH PRAKTYK 2018-2020”

Umowa nr: PS/B/VI/1/5/43/2018-2020

 


Działania:

1. poradnictwo psychologiczne indywidualne I rodzinne

2. konsultacje psychologiczne

3. interwencje kryzysowe

4. terapia indywidualna I rodzinna

5. edukacja psychospołeczna dla rodzin – warsztaty PWR

 

wizyty należy umawiać telefonicznie 22 620 64 35