Urząd m. st. Warszawa

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

 

 

I. BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

Nazwa zadania:

,,Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych”

Umowa nr: PS/B/VI/1/6/10/294/2016