Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii


Zadania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Nazwa zadania:

,,Ryzykowne zachowania i co dalej – Kontynuacja dobrych praktyk 2016”.

Umowa nr 133/W/P/2016