Głosowanie

Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” powstało na podwalinach dotychczasowej jednostki terenowej istniejącego Towarzystwa „Powrót z U”, tj. Poradni Profilaktyki Środowiskowej KONTAKT w wyniku potrzeby usamodzielnienia się.

 

Formalnie organizacja została zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego  19  stycznia 2016 r.

 

W skład realizatorów nowej organizacji wchodzą dotychczasowi pracownicy towarzystwa, którym przyświeca ta sama idea pomocniczości i wsparcia osób będących w kłopocie i wymagających pomocy, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Wobec powyższego realizując nowe projekty korzystamy z własnych wieloletnich doświadczeń, które formalnie pozostają w dorobku Towarzystwa „Powrót z U”.