PGE – Energia z Serca

pge
Zadanie współfinansowane ze środków Fundacja PGE – Energia z Serca

 

 

Nazwa zadania:

OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY – KOMAŃCZA 2015

Umowa nr: 4 / 2 / II / /2015