Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – 2020

logo-mazowsze
Nazwa zadania:

,,RYZYKOWNE ZACHOWANIA I CO DALEJ – KONTYNUACJA DOBRYCH PRAKTYK 2019”

Umowa nr: 118/196/19

 

Działania:

1. poradnictwo psychologiczne indywidualne I rodzinne

2. interwencje kryzysowe

3. terapia rodzinna

 

wizyty należy umawiać telefonicznie 22 620 64 35