Biuro Pomocy I Projektów Społecznych – 2018

m_warszawa

Zadania współfinansowane przez m. st. Warszawa

BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

 

1. Nazwa zadania:

,,Pomoc dla osób używających środków psychoaktywnych – kontynuacja dobrych praktyk 2018-2020”.

Umowa nr: PS/B/VI/1/5/43/2018-2020

 

Działania:

  1. poradnictwo psychologiczne indywidualne I rodzinne
  2. konsultacje psychologiczne
  3. interwencje kryzysowe
  4. terapia indywidualna i rodzinna
  5. edukacja psychospołeczna dla rodzin – warsztaty PWR

 

wizyty należy umawiać telefonicznie  22 620 64 35